kamery dostępne od ręki

kamery wewnętrzne kamery zewnętrzne
Regulamin sklepu
Informacje ogólne
&1
Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu Internetowego FOScam dostępnego pod adresem www.foscam.pl, zwanego dalej Serwisem.
 
&2
Właścicielem Sklepu Internetowego FOScam jest firma: Klisiński Rafał BT , ul Bażantów 14D/1 40-668 Katowice
 
&3
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to uprzednio uzgodnione z właścicielem FOScam
 
&4
Powyższy Regulamin  nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.
 
&5
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 1. administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Klisiński Rafał BT z siedzibą w Katowicach 40-668, ul. Bażantów 20D/45, adres e-mail:

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Katowicach 40-668, ul. Bażantów 14D/1 lub drogą e-mailową pod adresem rodo@foscam.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celu marketingowym oraz przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy

handlowej na podstawie:

  1. do dnia 26 maja 2018 r. – art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. 922)

  2. od dnia 26 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: rodo@foscam.pl.

 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

 3. podane przez Panią/Pana dane osobowe były zebrane dobrowolnie przez formularz kontaktowy znajdujący się na portalu foscam.pl. Konsekwencją niepodania bądź żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji celu zawartego w pkt.2.;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Klisiński Rafał BT usługi niezbędnej do wykonania umowy w tym firmie kurierskiej realizującej wysyłkę towaru.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacja celu zawartego w pkt.2. bądź przez okres 2 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Produktów: 0 suma: 0,00 zł

zobacz koszyk

UPS/DPD na terenie pl: 18,00 zł do 30kg,

paczkomaty 24/7: 18 zł do 25kg